Faldende børnetal

Formanden for Hvidovre Lærerforening, Flemming Ernst (FE), havde d. 23. april et indlæg i avisen om det faldende elevtal. Som talsmand for skoleområdet er det klart, at hans budskab var: “Luk ikke en skole”. Som omtalt er der p.t. 1.300 ledige pladser i byens skoler – et tal som vil stige de kommende år. Ligesom FE ville jeg nødigt opleve, at der blev proppet yderligere 1.300 elever ind i klasseværelserne, men der er ledig kapacitet…og denne vil stige.
Det er sådan, at der skal være minimum 18,6 elever i hver klasse, for at en skoles økonomi kan hænge sammen. Jeg er ikke enig med FE, hvis han vil gøre sig til talsmand for, at vi skal arbejde i retning af kun at have 20 børn i klasserne, hvor man i snit starter med 22-23 elever p.t. Erfaringen viser, at en klasses elevtal falder lidt henover årene. Nogle flytter fra byen, nogle kommer på privatskole osv. Man vil derfor hurtigt stå med urentable klasser, hvilket typisk vil føre til flere (upopulære) klassesammenlægninger.
Efter min mening er der med faldende elevtal mulighed for BÅDE mere plads til børnene OG til at overveje lukning af en skole. Hvis vi pludselig har op mod 2.000 ledige skolepladser, så taler vi jo om et niveau, hvor man i princippet kunne lukke flere skoler.
Vi må være ansvarlige
FE foreslår, at man trods faldende elevtal beholder det nuværende udgiftsniveau for skolerne. Det vil give skolerne bedre muligheder. Det er selvfølgelig rigtigt, men det vil have den konsekvens, at der skal skæres på andre områder, for der er kun den sum penge, som der nu engang er. Jeg tvivler på, at borgerne finder det i orden, hvis et stigende antal ældre skal klares for en mindre sum penge – fordi man har valgt at bruge dem på skolerne. FE taler sin sag – og det er i orden – men nogle af os har til opgave at sikre helheden, og at der bliver ført en ansvarlig økonomisk politik.
De smukke ord og tanker, som alle grundlæggende kunne ønske at realisere, har således en pris for de mange, som ikke er omfattet af FE’s drømmerier. På den baggrund kan konservative ikke love opbakning til, at lukninger på skole- og institutionsområdet kan og skal undgås. /Hvidovre Avis d. 29-4-08