Kommunal overtagelse af HBC-hallen

HBC-hallen bliver dyr for skatteborgerne.

Som omtalt i Hvidovre Avis har et flertal i kommunalbestyrelsen besluttet, at kommunen skulle overtage HBC-hallen, som hidtil har været ejet af badmintonklubben selv.

Overtagelsen har været behandlet på et lukket møde, hvilket begrænser muligheden for at kommentere sagen, men jeg kan i hvert fald sige, at Konservative IKKE støttede den kommunale overtagelse af hallen.

Klubben har ved flere lejligheder fået en økonomisk håndsrækning fra kommunen, og det er også ok, men jeg må bare også konstatere, at klubben efter min bedste vurdering har været dårligt ledet….omend det utvivlsomt har været af velmenende personer, som har villet klubben det bedste. Men nok også af folk, som af kærlighed til klubben er gjort så blinde, at de ikke har kunne se realistisk på tingene. Fx er det jo klart, at man som ejer af en stor hal har løbende vedligeholdelsesudgifter – det har man tilsyneladende glemt i farten.

SF og andre har givet udtryk for, at det handlede om at redde en klub med mange medlemmer….en hæderkronet klub, som ofte har gjort byen ære. Det har den ganske vist – og derfor har Konservative naturligvis OGSÅ haft et ønske om at redde/hjælpe klubben med en eller anden ansvarlig løsning. Problemet i sagen var blot, at vi fik smidt sagen i ansigtet ”over-night” og UDEN at man på nogen måde havde gjort sig nogen overvejelser om, hvorvidt der kunne være andre løsninger. Hvorfor mon det ???

Fordi SF, hvis kommunalbestyrelsesmedlem Niels Ulsing er mangeårigt medlem i HBC, uden tvivl havde lavet en aftale med det socialdemokratiske flertal og borgmester Milton Graff-Pedersen om, at man måtte overtage hallen. Det er min klare overbevisning, at forvaltningen havde undersøgt sagen – og mulighederne – hvis sagen var blevet behandlet almindeligt….men det gør man jo ikke, når man har fået stillet en anden opgave og med et andet resultat. Vi fik præsenteret et skønmaleri af hallens tilstand og værdi. På trods af, at man godt et års tidligere havde erkendt, at hallen måske var nedrivningsegnet i løbet af blot ca. 5 år.

DERFOR ville Konservative ikke stemme for det forslag om kommunal overtagelse af hallen, som vi fik forelagt. Fordi det bliver rigtig dyrt for skatteborgerne – og fordi jeg ikke vil være offer for den slags revolverpolitik, hvor man får sat en skyder for panden og derfor ikke får anvist noget som helst alternativ.

Vindmøller – ja tak

I Hvidovre kommune debatteres det, hvorvidt vi skal tillade opstilling af 3 store vindmøller på Avedøre Holme. Møllerne ønskes opstillet inden den internationale klimakonference i Danmark i 2009 som profilering af Danmark.

Ved kommunalbestyrelsens første behandling af spørgsmålet var der stor modstand mod projektet fra Hvidovrelisten, Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Sidstnævnte lagde ikke skjul på, at man ikke havde interesse i, at VK-regeringens stort anlagte klimakonference skulle profileres, så møllerne kunne opstilles langt ude i vandet – eller ved Rungsted Havn !

Personligt mener jeg, at vi er nødt til at gøre noget for at imødegå de store klimaproblemer, som verden står overfor…..også selvom det evt. skulle medføre mindre gener. Vi har et ansvar overfor vore efterkommere, og vi skal gøre noget aktivt for at overlade en jordklode i en fornuftig stand. Vil man ikke arbejde for mere vedvarende energi, så må man også forstå, at man er med til at skubbe debatten om atomkraft til live igen.

Jeg deltog i januar på en sejltur arrangeret af DONG, hvor vi ved Middelgrunden så på vindmøller i vindstyrke 8-10 m/s. Der var næsten ingen lyd fra møllerne (jeg nægter at omtale det som støj), og personligt har jeg det i øvrigt sådan, at lyd fra vindmøller ikke virker generende – jeg bliver nærmest i godt humør over at iagttage en vindmølle – lyd eller ej.

Vi skal have de vindmøller op – så bliver Hvidovre OGSÅ profileret – og heldigvis ligger den endelige beslutning ikke hos Hvidovre kommune, fordi de placeres nogle meter ude i vandet…..og her bestemmer Hvidovre ikke. Men derfor kan man godt give sin opbakning – og det gør jeg.

Udlicitering i Hvidovre – en udpræget mangelvare

Udlicitering i Hvidovre – en udpræget mangelvare

Udlicitering af udvalgte opgaver er en mangelvare i Hvidovre – ja, det er et decideret FY-ORD hos det socialdemokratiske flertal samt for SF og liste T (det lokale svar på ENHEDSLISTEN).

Konservative i Hvidovre mener, at hvis vi kan få løst opgaver bedre til samme pris på det private marked – eller lige så godt men til billigere penge – så skal vi da gøre det. Netop nu er arbejdsløsheden i bund, og det private arbejdsmarked skriger på ledige hænder, så tidligere tiders frygt hos socialdemokraterne om, at man efterlod kommunalt ansatte på gaden uden job – jamen, det holder jo ikke.

Når kommunen påtager sig en opgave, som ligeså godt kunne ligge i private virksomheders hænder, så er det forbundet med unødvendige udgifter, som er med til at gøre den kommunale sektor alt for stor – og alt for dyr. Hver gang vi har en kommunalt ansat, så skal der også erhverves bygninger, maskiner osv – ting som alt sammen skal vedligeholdes, der skal el, vand, varme, telefoner osv.osv. til driften af disse opgaver. Dertil kommer en ikke uvæsentlig portion administration – som også koster.

Jeg forstår ganske enkelt ikke hvorfor, at det socialdemokratiske flertal krampagtigt holder fast i så mange opgaver.

Jeg forstår det især ikke, når man i Dagbladet Roskilde Tidende den 22. august 2006 kunne læse, at der “er millioner at hente på udlicitering”. I artiklen kunne man læse, at Det Økonomiske Råd – Vismændene – var kommet frem til, at kommuner, som har en udliciteringsgrad under gennemsnittet, kunne spare betydelige beløb, hvi man blot hævede udliceringsgraden til gennemsnittet. For Roskilde kommune ville det betyde en gevinst på 42 mio kr. at hæve sig op til “snittet”….

Hvidovre kommune har en udliciteringsprocent på 9,8 % – den laveste i Kbh.s Amt, hvor gennemsnittet er på 12,3 %. Der er godt nok plads til forbedring.
Hvad det konkret vil betyde i kroner og øre, hvis vi hæver os op på gennemsnitsniveau’et har jeg ikke regnet ud, men jeg kan levende forestille mig, at man fx kunne sænke grundskyldspromillen med 1 promille eller mere – og stadig have penge til overs.

Denne oplysning videregav jeg også til den øvrige kommunalbestyrelse under årets budgetforhandlinger – men det var småt med interessen for at se nærmere på mulighederne. Kim Østerberg – liste T – fandt det uinteressant for Hvidovre kommune, hvad en mindre lokalavis et eller andet sted mente at vide om dette (ikke præcis hans ordvalg – men dog i overensstemmelse med hans udtalelser). Nu mener jeg jo ikke, at Vismændene er nogle uinteressante og ligegyldige personer – faktisk vil jeg tro, at de har mere forstand på dette end både Kim Østerberg og jeg – men man kunne i det mindste udtrykke vilje til at UNDERSØGE mulighederne.
Men nej – udlicitering ER og bliver et fy-ord. Jeg forstår stadig ikke hvorfor.

Bedre toiletforhold på skolerne

På Ejendoms- og Arealudvalgets møde i januar 2009 skulle udvalget prioritere de vedligeholdelsesarbejder, som skal udføres på offentlige bygninger i 2009. Der var lagt op til at prioritere opgaver for ialt 11,2 mio kroner, mens de resterende 800.000 kr. skulle holdes i reserve. 

På Konservatives vegne foreslog jeg, at man også prioriterede forbedring af toiletforholdene på skolernes elevtoiletter, og til min store tilfredshed valgte hele udvalget at støtte mit initiativ og derpå afsætte ialt 800.000 kr. til dette formål. Forvaltningen skal nu finde ud af, hvor de største behov er.

Jeg er meget glad for, at toiletforholdene på skolerne bliver forbedret. Der er sagt og skrevet meget om uhumske toiletter, og om de helbredsmæssige følger det har, at eleverne “holder sig for længe”, fordi de ikke ønsker at benytte toiletterne.

Denne gode nyhed skal selvfølgelig følges op af skolerne og af eleverne – ikke mindst. En del af forklaringen på de dårlige toiletforhold er jo, at eleverne ikke selv behandler faciliteterne ordentligt, og derfor vil jeg også via skoleudvalget forfølge emnet, så skolebestyrelser, elever/måske elevråd og skoleledere sætter fokus på, at eleverne også selv bærer et ansvar for ordentlige toiletforhold.

På ejendomsudvalgets møde i april blev det besluttet, at man går i gang med at forbedre toiletforholdene på Holmegårdsskolen og Gungehusskolen først. Der er behovet størst. Desværre er en anden vedligeholdelsesopgave blevet dyrere end beregnet, men der er stadig ½ mio kroner, som nu vil forbedre forholdene for over 900 elever på de to skoler. Det er jeg rigtig godt tilfreds med.

Efterfølgende har vi i Ejendomsudvalget bevilget yderligere midler til opgaven, så man kan fortsætte indsatsen på området i 2010.