Til kamp mod socialbedrageri

I Hvidovre Avis beskrev jeg i foråret 2009 muligheden for at sikre kommunen en ekstra milliongevinst, hvis man øgede indsatsen mod socialbedrageri. Nedenfor ses uddrag af indlægget, et kort referat af borgmester Milton Graff-Pedersen’s svar på indlægget, og uddrag af mit efterfølgende svar til dette.

Milton Graff Pedersen beklagede sig i sidste uge over det hårde økonomiske pres, som kommunen var udsat for fra den borgerlige regering.
Jeg finder det underligt, at landets borgerlige regering skal blandes ind i det indlysende faktum, at når der er færre børn at passe, så er der naturligvis ikke brug for samme antal medarbejdere til at passe dem! Som økonomisk ansvarlig politiker kan man da ikke undlade at reagere, når behovet ændrer sig markant…

– Jeg skal dog gerne komme vor betrængte borgmester til undsætning.
Konservative i Hvidovre prøvede sidste år at gøre opmærksom på, at der var penge at hente, hvis man eksempelvis lukkede en skole som følge af nedgangen i elevantallet. Men det var der ingen opbakning til.
Der kunne man ellers – ifølge forvaltningens beregninger – have sparet godt fem mio. kroner hvert år.
Der er også penge at hente andre steder.
Under budgetforhandlingerne i 2008 var ét af de centrale ønsker fra Konservative, at man afsatte midler til ansættelse af et par folk, som kunne tage kampen op mod socialt bedrageri. Det var der desværre heller ikke opbakning til. Jeg blev bl.a. mødt med argumenter som: “Det er ikke et godt signal at sende” og “det vil gå ud over dem, som har det hårdt i forvejen”. Nogle mente også, at det kunne være ligegyldigt med en sådan indsats, for det var kommunen, som skulle aflønne personalet, mens det var staten, som sparede en del af pengene. Andre mente, at det ikke giver mening at afsløre bedragerne, for de kan alligevel ikke betale pengene tilbage!
Jeg har tidligere givet udtryk for, at det efter min mening netop er et fantastisk signal at sende, at vi som kommune ikke finder os i at blive snydt for millioner af kroner, som vi sagtens kunne bruge anderledes. Jeg må konstatere, at det økonomiske pres fra den borgerlige regering ikke er værre, end at man åbenbart har råd til at være lidt ligeglad med faldende børnetal og bedrageri overfor kommunen. Jeg har svært ved at forstå, at det efter nogles opfattelse er acceptabelt, at nogle bevidst snyder kommune og stat.
At kommunen lige så bevidst lukker øjnene for det, er mangel på respekt for de borgere og skatteydere, som følger reglerne. At en øget indsats også vil komme staten til gode, ændrer for mig ikke på at det giver masser af mening at dæmme op for det, som ofte er systematisk bedrageri – vi taler trods alt om en overtrædelse af straffeloven, som almindeligvis kan give op til 1½ års fængsel…
Socialt bedrageri
På det seneste har man i i de landsdækkende medier kunne høre og læse om andre kommuners skærpede indsats på området. Kommuner som Sorø, Odense og Høje Taastrup har ansat personale, som målrettet skal fange sociale bedragere. En indsats som har vist sig at spare disse kommuner for millioner af kroner.
Og det er bl.a. dette faktum, som får Steen Ørskov til at fremkomme med sin kritik:
– Jeg har jeg læst, at en lille kontrolgruppe i Høje Tåstrup har hentet besparelser på seks mio. kroner årligt mens man i Odense sidste år sparede 12 mio kroner som følge af indsatsen. Det viser sig, at mange snyder på flere områder, og der kan ofte være tale om beløb på op til 100.000 kr. årligt pr. hustand, hvis de snyder med både børnetilskud som enlige forsørgere og friplads i institutioner, “proforma-skilsmisser”, boligsikring, kørselsfradrag eller med sort arbejde og kontanthjælpen.
Desuden skal man huske på, at der er en stor ekstrafortjeneste ved den præventive effekt. En øget indsats vil naturligvis afholde mange fra at blive fristet til også at snyde det offentlige. Endvidere er det en kendt sag, at socialt bedrageri ofte går i arv. Er man opfostret af forældre, som bruger det meste af energien på at finde ulovlige guldgruber, så kan man forvente, at en ny generation af snyltere er på vej. Snyltere som er med til at dræne kasserne, så man dårligt har råd til at yde en ordentlig indsats overfor børn, svage og ældre, som kunne bruge bedre forhold, end vi giver dem i dag…
På baggrund af den øgede indsats i Høje Taastrup vurderer man, at formentlig en tredjedel af ydelsesmodtagerne ikke opfylder forudsætningerne for at modtage deres ydelser.
Nu vil nogle måske sige, at jeg her er med til at mistænkeliggøre alle de, som helt lovligt har krav på forskellige ydelser. Intet kan være mere forkert. Jeg synes netop, at disse tal er endnu et argument for at øge kontrollen på området. Det er simpelthen ikke rimeligt, at folk skal ses skævt til eller udsættes for rygter – når der absolut ikke er belæg for det!
Konservative vil fortsat arbejde på at få styr på dette område.
Jeg har derfor spurgt på rådhuset, hvilken indsats der gøres allerede i dag – og jeg har spurgt til hvor mange anmeldelser om socialt bedrageri man fra Hvidovre Kommune har indgivet de seneste par år.

**

Borgmesterens svar:

Indlægget førte til, at Milton Graff Pedersen fortalte, at Hvidovre Kommune er “godt med” og i årevis har arbejdet med forebyggende indsats for at undgå, at nogle uretmæssigt får udbetalt penge. Han redegjorde for, at en medarbejder tager sig af opgaven, og andre medarbejdere har det som NOGET af deres arbejde, at gøre en indsats på området. Får man mistanke til en borger, så følger man op med en “partshøring” (indkaldelse til samtale), og det kan ende med, at udbetalingen af penge stopper…! Borgmesteren mener derfor ikke, at der er brug for en kampagne eller en klapjagt på snydere….Det har vi gjort i mange år, forklarede han…

**

MIT EFTERFØLGENDE INDLÆG I AVISEN:

Milton Graff Pedersen (MGP) reagerede med læserbrev i Hvidovre Avis den 31. marts på avisens omtale af socialt bedrageri ugen forinden.
Milton Graff prøver at berolige med, at kommunen allerede leverer den indsats, som jeg efterlyste for at afsløre socialbedrageri. Det er jeg slet ikke enig i, og borgmesteren beskriver da også efterfølgende, at man yder en forebyggende indsats, hvor nogle medarbejdere (udover andre arbejdsopgaver) har til opgave at prøve at undgå, at nogle snyder systemet.
Disse medarbejdere gør utvivlsomt en udmærket indsats, men der er altså tale om en indsats, som primært handler om at hindre uberettigede udbetalinger – men er det ikke i alt for høj grad gratis at FORSØGE at snyde? Bliver man afsløret, så kaldes man til partshøring – og måske stopper betalingen endda. Man risikerer groft sagt kun, at snyderiet stoppes – man risikerer ikke (eller sjældent) at blive straffet for sin gerning. Sagt på en anden måde: Hvad skulle dog motivere folk til at lade være med at prøve?
MGP skriver videre, at man med denne særlige opmærksomhed har sparet 1,3 mill. kroner i 2008, og det er jo bedre end ingenting. Men den slags “kontorindsats” er jeg sikker på, at man har i alle kommuner. I kommuner som Odense, Høje Taastrup og Solrød har man bare taget skridtet videre og har ansat folk, som kun og helt skal efterforske denne type sager – altså ikke blot forebyggende arbejde, men også opsøgende arbejde. På den måde har man oplevet en klar stigning i afslørede bedragerier – og dét gør en markant forskel med ekstra millioner i kassen.
MGP oplyser, at Hvidovres flotte indsats på området har sparet os for 1,3 mill. kroner i 2008. Fint nok. Der er ca. 49.000 mennesker i Hvidovre – og ca. 47.000 i Høje Taastrup, hvor man i 2008 sparede 6 mill. kroner pga. den målrettede indsats. Mon ikke vi kan gøre det bedre? Det tror jeg.
Det siger sig selv, at hvis man sætter særligt fokus på et område, så er chancen for at få særligt gode resultater bedre. Efter mit indlæg i avisen om socialt bedrageri har jeg personligt fået tilsendt oplysninger fra borgere om tre adresser i Hvidovre, som man “burde se nærmere på”. Disse oplysninger har jeg naturligvis videresendt til kommunen. Det bekræfter mig i, at der er noget at gå i gang med.

SENESTE: En styrket indsats mod socialt bedrageri er nu blevet del af budgetforliget – og der ansættes en medarbejder med speciale i netop at bekæmpe denne form for kriminalitet. Det er jeg naturligvis meget tilfreds med, men hvorfor kan socialdemokraterne her i byen aldrig tåle, at andre end de selv kommer med konstruktive og indlysende fornuftigte forslag ???