Konservative resultater for de unge

I efteråret 2009 foreslog jeg, at Hvidovre burde have et Ungdomsråd, så de unges synspunkter og ønsker blev synliggjort. Det gav for mig ingen mening, at man har fx har et Ældreråd og et Handicapråd – ja, hver gang der skal gøres noget, så er der en interesseorganisation, som tages med på råd….bare ikke, når det gælder de unge. De har da ellers i høj grad behov for at blive hørt, da de fx ikke har stemmeret.

Nogle mente, at det var en valgkanin, som jeg hev frem pga. kommunalvalget, men jeg mener det naturligvis, og derfor arbejdede jeg videre på det fra starten af den nye valgperiode.

I forbindelse med budgetforliget for 2011 lykkedes det så at få et flertal af politikere til at støtte forslaget, og her i foråret 2011 er Ungdomsrådet så ved at blive dannet. Der er afsat 50.000 kr. om året, så de unge også har mulighed for at lave nogle aktiviteter, og jeg ser virkelig frem til med spænding, hvad der kan komme ud af det. Vi skal selvfølgelig først og fremmest have en gruppe engagerede unge, som kunne tænke sig at være med i rådet, men det skal nok komme.

Ungdomsrådet bliver for unge mellem 15-23 år.

Udover aktiviteter for unge, så skal rådet høres, når der er sager på den politiske dagsorden, som vedrører de unge. Jeg håber, at det bliver en succes.

*

Bålplads….

Derudover har Konservative på samme måde fået gennemført, at der nu anlægges en bål-/grillplads ved Rebæk Sø. Det er et attraktivt område, hvor der i forvejen har været både bål og grillmad – men uden at man havde rammerne til det. Forhåbentlig vil mange lokale borgere få glæde af pladsen – og det er nok også i nogen grad de unge, som vil være interesseret – og jeg håber naturligvis, at man vil passe på pladsen, så vi ikke bliver nødt til at nedlægge den igen.

Man HAR set eksempler på afbrænding af borde og bænke m.v., men det skyldes måske også, at man netop ikke har haft en bålplads og en stak brænde til bålet…..så har man taget, hvad man kunne finde i området.

Jeg kan ligeså godt sige, at hvis man IKKE forstår at tage imod ”gaven” – men bare udøver hærværk eller laver det til et samlingssted for ballade – så får pladsen en kort levetid. Det er et spørgsmål om at få vist tillid – og udnytte denne tillid. Lad os give det en chance J