Almen + eller Almen minus

Kommunalbestyrelsen behandlede på sidste møde inden jul en sag om opførelse af 125 almennyttige boliger i form af rækkehuse på Dybenskærgrunden i Avedøre.

Forhistorien er, at vi i maj måned på et orienteringsmøde fik forelagt en ide fra KAB, som ønskede at opføre billige, enkle boliger, som pga. masseproduktion og fabriksfremstillede bygninger – kombineret med øget engagement fra lejerne i form af egenadministration og egen-vedligeholdelse – kunne imødekomme behovet for boliger til en målgruppe, som ellers har haft svært ved at bosætte sig nær Storbyen. Så vidt så godt.

Så hørte vi ikke mere før vi fik en indkaldelse til en informationsmøde lige inden KB-mødet i sidste uge, og derefter skulle vi så beslutte, om kommunen skulle kaste sig ud i at gennemføre dette byggeri eller ej.

Jeg var en af de politikere, som deltog i mødet i maj, og jeg var da åben overfor, at dette kunne være en mulighed, men mine betænkeligheder er kun blevet værre og værre i takt med, at der står en række tomme lejligheder til udlejning, ligesom mange forgæves prøver at sælge deres andels- og ejerboliger….fx i Avedørelejren, hvor priserne er raslet ned på andelsboligerne under krisen. Jeg ønskede derfor, at vi stoppede op, da jeg ikke kan se behovet for at opføre 125 rækkehuse i området. Slet ikke når vi dermed gør det endnu sværere for mange at afhænde deres boliger, og når de faldende priser på andels- og ejerboliger betyder, at man vil kunne købe og eje egen bolig til en ydelse, som ligger under, hvad man skal sidde for i et lejet rækkehus. Det har netop været omtalt i medierne, at målgruppen (populært kaldet sygeplejersker og politifolk) nu igen har råd til at bosætte sig i storbyen pga. faldende boligpriser og lav rente.

Det var rystende at høre, hvordan Socialdemokrater, SF og Liste T INGEN svar havde på nogle af de mange spørgsmål, som H-V-O og C rejste – og nogle nærmest smågrinende sad og hyggede sig over, at man nu endelig kunne få nogle boligejere ned med nakken. Det var ganske enkelt pinligt.

På vegne af H-V-O-C foreslog jeg, at vi i det mindste udskød denne meget vigtige beslutning til starten af 2010, når den ny kommunalbestyrelsen er trådt sammen. Så havde de politikere, som følte sig dårligt informeret i sagen, og byens borgere mulighed for at tænke lidt over det og forholde sig til forslaget. Dertil kunne man nå at regne på, hvilken økonomi der var i måske at vælge andre løsninger.

Uden én eneste fornuftig begrundelse nægtede det socialistiske flertal at synke spyttet 1-2 måneder.

Man havde INGEN begrundelse for at skulle haste sagen igennem. Det var politik, når det er værst.

For læserne kan jeg oplyse, at Hvidovre i dette forslag sælger en 32.000 kvm stor grund, hvorefter man skal betale 17 mio + det løse i støtte til opførelsen. Vi forærer faktisk en grund væk, som ved salg til fx ejerboliger (måske på et mere gunstigt tidspunkt) kunne indbringe 40-50 mio kroner, og hvor vi IKKE skulle skyde penge ind i det på samme måde. At kommunen derefter skal betale boligsikring og måske andre offentlige ydelser er en anden sag, men jeg har svært ved at se, hvor den gode økonomiske løsning kommer ind i billedet.

Vi må nu undersøge, om der er grundlag for at gå videre med sagen, for vi var flere politikere, som ikke fandt sagen belyst godt nok til at kunne træffe en afgørelse. At man henviste til, at byggeriet burde være velkendt, fordi man i maj havde et møde, hvor der IKKE var mødepligt, og hvor INTET kunne besluttes, da der alene var tale om information går heller ikke. Man kan naturligvis ikke tillægge et frivilligt informationsmøde sådan en vægt, som Soc.-SF og Liste T gjorde i denne sag.

Det er muligt, at der kan findes lejere nok til at fylde de 125 boliger, men der er al mulig grund til at tro, at man kunne have fundet andre løsninger, som var økonomisk bedre for kommunen – og for nuværende boligejere i klemme. Det var dygtigt af jer i ”rød blok”, meget dygtigt….!