Vestvolden – befæstning i nyt lys?

Hvidovre har på Vestvolden en kulturhistorisk seværdighed i verdensklasse. Det er ikke min vurdering – men eksperters vurdering.
Befæstningsanlægget er helt unikt, men det har i mange år ført en hensygnende tilværelse, hvor bygninger ødelægges af vind, vejr, vand og rødder fra træer, som ikke er blevet holdt nede og væk fra bygninger. Selve voldanlægget er landskabsmæssigt også i forfald, men nu er der opstået en helt uventet mulighed for at gøre området langt mere attraktivt, end det er i dag, idet Realdania er gået ind i sagen og vil ofre op til 175 mio kr. på anlægget (ikke blot i Hvidovre – men på anlægget som helhed). Nu er det op til kommunerne, hvori anlægget ligger, at komme op med gode ideer, som kan føres ud i livet. Personligt mener jeg, at et af vore første bidrag skal være at gøre Vestvolden mere tilgængelig. Det kan vi gøre ved at få belægning på Voldgaden og opsætte diskret belysning på denne, og hvis man så rydder bevoksningen, så bygningerne kan ses på en cykel-/gåtur ad Voldgaden – og belyse bygningerne – så er vi allerede nået et stykke vej.
Hvor stort man vil satse, det må komme an på en politisk vurdering i kommunen, for der forventes trods alt en vis medfinansiering for kommunale midler.
Vi skal værne om vore lokalhistoriske værdier – men det skal også ske i et omfang, som lokalbefolkningen finder fornuftigt. Spændende bliver det under alle omstændigheder, og da tidshorisonten for arbejdet med Vestovolden/befæstningsanlægget er ca. 5 år, så skal Hvidovre beslutte sig hurtigt.

OPDATERING 2012:

Som rigtig mange har erfaret, så lykkedes det faktisk at få etableret lys på Voldgaden og få asfalteret underlag. Det var et af mine erklærede mål, da jeg stillede op til kommunalvalget første gang i 2005, så det glæder mig utroligt meget at se, at mange nu cykler/løber/går/kører på rulleskøjter på ALLE tider af året – og også når det er mørkt – på Voldgaden. Selv kørestolsbrugere færdes velfornøjede på stedet uden besvær, og der er tydeligvis flere nye brugere end før.

Jeg kan ikke tage hele æren selv – for uden Realdania var det ikke lykkedes – men jeg var alt andet lige den eneste lokalpolitiker, som i forløbet har foreslået og hele tiden anbefalet løsningen….så lidt må man vel fremhæve sig selv 🙂