Vi må have en ny konstituering

Borgmesterens beslutning om at blive løsgænger har affødt mange spekulationer – herunder hvordan det politiske landskab ser ud i tiden frem til næste valg.

Steen Ørskov (C) opfordrer til et bredt samarbejde og en ny konstituering.
Det skal understreges, at Steen Ørskov ikke kendte til Miltons beslutning om at fortsætte – således som det fremgår af avisens forside i dag, da han udtaler:
– Først og fremmest er det trist for Milton selv, for det vigtigste er jo, at han kommer på fode og videre med tilværelsen. Jeg har svært ved at se, at positionen som isoleret kransekagefigur skulle være befordrende for hans personlige forhold.
– Politikere siger altid, at de ønsker at varetage Hvidovres og borgernes interesser. Hvis Milton stadig har det ønske, så bør han trække sig ud af politik og koncentrere sig om sit eget helbred. Hans udtalelse sidste sommer om, at hans alkoholproblem ”ikke har skadet Hvidovre”, er jeg helt uenig i. Det skader Hvidovre hver eneste dag…
Grundlaget er nulstillet
– Den politiske situation virker helt uholdbar, fortsætter Ørskov:
– Vi har store udfordringer i Hvidovre. Det kræver, at vi kan fokusere på det politiske arbejde og den daglige indsats til gavn for byens borgere. Dette har svære kår med den aktuelle situation.
– Endnu ved vi ikke, om – eller hvornår – vi ser Milton igen. Derfor er det for tidligt at spå om den politiske fremtid.
– Mit udgangspunkt er at fortsætte linjen, hvor vi forholder sig til opgaverne fra sag til sag – uden skelen til taktik og personlige stridigheder, som for ofte har præget kommunalbestyrelsens arbejde.
– Jeg tror dog, at rød blok ville gøre klogt i at indkalde til politiske forhandlinger og foretage en ny konstituering, hvor der blev fundet et bredere og mere holdbart grundlag. Jeg mener, at der er sket så meget siden valget i 2009, at hele grundlaget for den oprindelige konstituering er faldet til jorden og må være nulstillet.
– Dette har jeg også meddelt Socialdemokratiet, SF og Liste T, slutter Steen Ørskov…

Nej til Københavns vindmøller

På Avedøre Holme står der 3 kæmpevindmøller – placeret i et område, som er udlagt til industri og på passende afstand af privat boligbebyggelse, så de ikke generer i hverdagen. Jeg er klart tilhænger af grøn energi, og derfor har jeg også købt andele i den ene mølle.

Nu har Københavns Kommune opstillet mål om, at man vil være CO2-neutral hovedstad i 2025 – og som synligt symbol på dette vil man opstille 4 kæmpemøller ved Kalvebodkilen. Langt fra byens egne borgere – men direkte overfor en masse borgere i nabokommunen Hvidovre, og oven i købet ved et naturområde, som er beskyttet af 2 fredninger. Det er simpelthen så tåbeligt, og det er foragt for naboen, i dette tilfælde de sagesløse borgere, som bor i det sydlige Hvidovre.

Der er indsendt mange høringssvar – herunder også fra Konservative i Hvidovre – som tager afstand fra denne opstilling af møller, for det er jo ikke lige meget, HVOR den slags store møller stilles op.

På vegne af Konservative i Hvidovre har jeg kontaktet medlem af Folketinget, Benedikte Kiær

( C ), som har taget sagen op i Folketinget overfor Miljøminister Ida Auken, ligesom jeg har kontaktet gruppeformanden for den konservative gruppe i Borgerrepræsentationen i Kbh., som har lovet at være på Hvidovre’s side i spørgsmålet om, hvorvidt møllerne skal placeres dér.

Indtil videre har Naturstyrelsen vendt tommelfingeren nedad for projektet, men intet er sikkert endnu.

I kommunalbestyrelsen har jeg desuden opfordret til, at Hvidovre – hvis mølleprojektet ikke droppes – vil forfølge sagen helt til vejs ende, idet der må være nogle EU-regler, som ikke vil tillade at se stort på fredningsbestemmelser i et Natura 2000-området.

Denne sag skal forfølges, indtil København forstår alvoren og stiller deres prestige-møller et passende sted/4. april 2012.