Konservative vil gerne samarbejde

Avisens omtale af det Konservative angreb på Hvidovrelisten udløste en forventelig reaktion fra Hvidovrelisten.

Lidt mere overraskende var det, at også Venstre og Dansk Folkeparti (O) – to partier, som Konservative normalt taler godt med – hoppede med i ringen i en samlet aktion om at kalde C for støtteparti for S-SF endnu en gang.
Den sang har man sunget før, og det er helt korrekt, at vi har valgt en anden linie hos C, end man har hos H-O-V. Jeg skal ikke stå til ansvar for, hvad der er foregået før min tid i politik, men ved de seneste to valg har vælgerne sammensat en kommunalbestyrelse, hvor der har været rødt flertal. I den situation har det ikke været muligt at danne et alternativ, og så har vi altså valgt at forholde os til denne virkelighed – og accepteret at pege på en socialdemokratisk borgmester, som i øvrigt var blevet valgt såvel med som uden C’s opbakning. Det har vi gjort for at få lidt indflydelse for det ene mandat, som vælgerne har givet os – uden politiske bindinger overhovedet. Venstre og Dansk Folkeparti har valgt en anden og hårdere oppositionslinje, og det er så en forskel, som der er mellem vore partier.

Landspolitik

Samme situation har hersket lidt på landsplan, hvor Konservative senest bed sig fast ved forhandlingsbordet og holdt døren åben for et forlig om skattereform med S-SF-R-regeringen, mens Lars Løkke valgte at give en kold skulder. Hos Konservative var vi klar over, at en aftale mellem S-SF-R og Enhedslisten ville være gift for Danmark og herunder borgerlige vælgere, og i sidste øjeblik efterkom Venstre opfordringen fra Lars Barfod og erkendte, at det eneste fornuftige var at gå ind og få indflydelse – så danskerne ikke skulle leve med en skrækkelig aftale baseret på meninger fra kommunisterne fra Enhedslisten.

Resultatet af samarbejdet mellem rød regering og Konservative/Venstre er, at iværksætterskatten fjernes, topskattegrænsen hæves med ca. 58.000,- kr, en forøgelse af beskæftigelsesfradraget øges, og pensionisterne berøres ikke. Endelig forhindrede vi De Radikale i at få gennemført øget boligbeskatning, så der er rigtig mange Hvidovreborgere, som kan glæde sig over, at Konservative søger samarbejdet – og ikke blot fører hård blokpolitik.
Hvis Venstre i Hvidovre tog ved lære af deres landspolitikere og sammen med Konservative søgte indflydelsen, kunne vi for alvor få præget Hvidovre i borgerlig retning. Der er andre muligheder end at hoppe, når Hvidovrelistens leder siger ”HOP”.

Konservative i Hvidovre har normalt et godt forhold til V og O, og det var præcis derfor, at jeg i mit angreb på Hvidovrelisten opfordrede borgerligt sindede vælgere i Hvidovre til at sætte deres lid til C-V-O, og hvordan man kan opfatte det, som at Konservative altid er ”sikkerhedsnet” og ”støtteparti” for S-SF, må den enkelte læser selv vurdere.
Konservative kan også sagtens finde mange politiske områder, hvor vi kan blive enige med Hvidovrelisten. Vi opfatter listen som en lettere populistisk forsamling, som p.t. domineres af (eks-) socialdemokrater, og dem har vi, som påpeget, også samarbejdet fint med i en række politiske spørgsmål. Konservative har dog den holdning, at man også skal kunne sige fra over for samarbejdspartnere og venner. Vi har blot gjort opmærksom på, at det kræver en arbejdsform, som man kan være bekendt – og at Liste H i nogen tid ikke har levet op til dette efter vor mening. VI har ikke smækket døren uigenkaldeligt i, men den er trukket noget til – det er klart, for der er grænser for, hvad Konservative vil lægge navn til.
Der var bestemt tale om markant kritik af Hvidovrelisten, men Arne Bech¿s bemærkning til undertegnede om, at jeg var ”behandlingskrævende”, var helt uhørt. Det var en decideret svinsk bemærkning, som bevæger sig i retning af en overtrædelse af straffelovens bestemmelser om ærekrænkelse.
Vi Konservative håber, at Hvidovrelisten og andre trods alt vil bruge sommeren på at reflektere over situationen. Det vil vi også selv gøre. Efter ferien venter igen politiske og økonomiske udfordringer, som ville have godt af at blive taget op af politikere med vilje og evne til at samarbejde. Vi kan og skal ikke være enige om alt, men vi kan jo tage udgangspunkt i Liste H’s eget udsagn fra hjemmesiden om reelt at arbejde for et ”åbent, demokratisk og tværpolitisk samarbejde”.

God sommer,

Steen Ørskov

Publiceret: 26. Juni 2012 Hvidovre Avis