Rød blok mister flertallet

Hvidovres største udfordring er, hvordan vi skaber en by, som er mere attraktiv for nye gode skatteborgere og virksomheder – og for os, som allerede bor her.
Hvidovre er en god kommune at bo i med en unik beliggenhed tæt på storbyen, men alligevel også tæt på vandet og grønne områder. Alligevel kæmper vi med et dårligt renommé, hvilket i sig selv er et stort problem. Vi har brug for flere, som med fornuftige indkomster bidrager til den fælles økonomi i form af kommune-, ejendoms- og selskabsskatter.
Det kræver gode forhold på skole- og institutionsområdet. Det kræver, at vi lemper skatterne – som er tårnhøje – samt at vi sikrer gode forhold for virksomhederne. For de sikrer, at folk kommer i arbejde samt at vore unge kan få praktik- og lærepladser.
Dér skal indsatsen forbedres, for det er altafgørende, at de unge sikres en god og aktiv start på voksenlivet. Samtidig skal vi sikre gode forhold i idræts- og foreningslivet for folk i alle aldre, da det er med til at skabe livsværdi.
“Hvidovre for alle”
Byudviklingen er også et vigtigt fokuspunkt.
Bymidten, Hvidovre Havn og eksempelvis området ved Rebæk Sø må gerne blive attraktive steder, som andre end indfødte Hvidovre-borgere synes om. Og så ligger der en opgave med at udvikle boligmassen til nutidens behov. Til det hører at sikre, at byen fremstår som et trygt og sikkert sted at bo og vokse op i.
Det kræver også, at man har mod til at prioritere. For man kan ikke få alt. Prøver man det alligevel, så bliver alt for meget bare – småt og ligegyldigt!
Hos Konservative håber og tror vi, at valgåret vil betyde en ændret politisk magtbalance efter 90 år under socialdemokratisk dominans. Og det er lidt som med 90-års fødselsdagen nytårsaften: Vi savner nytænkning – og alt for meget er “same procedure as last year”!
Jeg er ikke spåmand, men jeg tror på retfærdighed og dermed på, at rød blok samlet set går tilbage og mister sit flertal ved valget. Hvilket samarbejde, der så kan etableres, vides ikke, men et bredere samarbejde kan være en ny løsning.
Konservative arbejder til enhver tid for, at vort parti får størst mulig indflydelse – i et samarbejde bygget på gensidig tillid og anstændighed. Vi tror, at mange vælgere også vil belønne denne indstilling på valgdagen, og derfor er vi optimistiske i forhold til kommunevalget. Borgerne i Hvidovre oplever, at Konservative lokalt er flittige og seriøst arbejdende. Vi tror også på, at mange vil belønne os, som turde tage de nødvendige beslutninger på skoleområdet. SF, Liste T og Hvidovrelisten vil uden tvivl få nogle stemmer for deres modstand mod skolelukningerne, men det bør modsvares af tab af stemmer hos andre, som er enige i beslutningen, der blev truffet for at sikre ni skoler, som alle er robuste nok til at levere den nødvendige kvalitet.
Sikkert er det, at vi er klar til at tage medansvar for udviklingen af et “Hvidovre for alle”.

Publiceret: 15. Januar 2013 08:00

Slut med schweizerfranc

SNART SLUT MED LÅNET I SCHWEIZERFRANC? Hvidovre vil låne over 200 mio. kr…

”Gunstig” valutakurs og billige lånemuligheder kan minimere kommunens tab på valutaeventyret

Noget kunne tyde på, at kommunens lån i Schweizerfranc (CHF) måske i den nærmeste fremtid indfries og omlægges til et lån i danske kr. med variabel rente.

I går – mandag, efter redaktionens deadline – var økonomiudvalget ekstraordinært indkaldt. Udvalgets møde blev hen over weekenden rykket fra den 23. januar til den 21. januar, idet situationen omkring CHF-kursen har udviklet sig i en positiv retning.
I slutningen af sidste uge blev redaktionen klar over, at Steen Ørskov (C) var klar med et forslag til kommunalbestyrelsens næste møde – den 29. januar.
– Spørgsmålet om lån i CHF har været behandlet flere gange, men Konservative mener, at der foreligger et nyt grundlag og sagen skal derfor optages på dagsordenen igen, siger Steen Ørskov:
– Forslaget går i al sin enkelthed på, at Hvidovre Kommune foretager straks-indfrielse af samtlige lån, der er optaget i schweizer-franc, så disse omlægges til lån i danske kroner…
Stort kurstab
– Hvidovre har en restgæld på omkring 33.577.000 CHF. Det svarer til cirka 207,5 mio. kr. Lånene i schweizer-franc udløber i 2019.
Et flertal uden om Konservative besluttede i november 2011 en exit-strategi for disse CHF-lån – en strategi, som bl.a. betyder, at CHF-lån overvejes indfriet, hvis der forventes en permanent højere kurs end 620. Den betyder også, at dersom kursen bevæger sig ned i kurs 580, så overvejes ekstraordinære, delvise indfrielser af gælden. Den betyder også, at lånet indfries, hvis kursen falder til 530 eller derunder.
Kursen har i lang tid været nogenlunde fast omkring de 620 på baggrund af Den Schweiziske Nationalbank’s (SNB) indsats for at holde valutaen på dette niveau.
Det er klart, at indfrielse nu vil betyde, at kommunen pådrager sig et stort kurstab med øget kommunal gæld til følge. Dette skal til gengæld holdes op imod risici ved at beholde CHF-lånet, idet en stigende kurs på CHF kan være katastrofal for kommunen, hvis kursen er høj, når lånet udløber i 2019…
Slut med hasard
– Forvaltningen oplyser, at det er umuligt at forudse, om det vil lykkes for SNB at fastholden den nuværende kurs – eller om den vil stige eller falde, da mange faktorer spiller ind, fortsætter Ørskov:
– De nævner også dét, som jeg personligt påpegede i sommer – nemlig at Kommunekredit anbefaler kommunerne at indfri lån i CHF.
Kommunekredit oplyste, at den konstante kurs omkring 620 var et udtryk for, at SNB fandt dette niveau acceptabelt – og at det kunne ses som udtryk for, at SNB konstant må intervenere for at undgå yderligere stigninger i valutakursen.
En af mange faktorer er hele den økonomiske krise – ikke mindst i Eurozonen og specielt i Spanien og Grækenland.
Hos Konservative i Hvidovre har vi ikke tiltro til, at krisen er overstået foreløbig. Også derfor mener vi, at det er hasard med borgernes penge, hvis Hvidovre bare fastholder den hidtidige strategi i et lønligt håb om, at CHF-kursen falder inden lånene skal indfries.
Konservative mener på den baggrund, at det må være slut med at spille hasard med skattekroner. Man kan ikke tillade sig det, når der er en latent risiko for, at det kommer til at koste borgerne endnu flere skattekroner – eller markante tab af velfærd og service…
Gunstig rente
– Efter at vi har sendt vores forslag frem, har jeg været i kontakt ned borgmesteren om sagen. Og til min lettelse fornemmer jeg, at man nu ser ud til at være positivt stemt fra A, F og T. Kursen har været faldende på det seneste, så der er god grund til at slå til, inden nye udfordringer på den internationale scene risikerer at udhule den “gunstige” situation, sagde Steen Ørskov i weekenden til Hvidovre Avis.
Og det fik han bestemt ret i.
For i går mandag var der jo som nævnt ekstraordinært møde i økonomiudvalget, som skulle tage stilling til et forslag om, at kommunens lån i CHF (Schweizerfranc) indfries og omlægges til et lån i danske kr. med variabel rente.
I oplægget til mødet hed det bl.a.:
– I de sidste par dage er kursen på CHF faldet en del fra 6,18 til under 6,00. Dette fald skyldes flere forhold, bl.a. en pt. stærkere Euro, interne forhold i Schweiz, og at risikovillighed blandt investorer til at søge over i mere risikofyldte aktiver.
Forvaltningen vurderer, at dette aktuelle fald i CHF kursen, kombineret med en gunstig lav rente på et dansk lån, gør det fordelagtigt at omlægge CHF-lånet til et lån i danske kr. med variabel rente, som pt. udgør 0,12 %…
Kursen var ved redaktionens afslutning mandag eftermiddag på 6,01.
oashvidovreavis.dk (Hvidovre Avis januar 2013)

EFTERSKRIFT: Konservative fastholdt, at emnet skulle debatteres på KB-mødet – selvom det var besluttet at omlægge CHF-lånet til danske kroner (med variabel rente). Jeg synes, at det var urimeligt, at økonomiudvalget traf beslutningen, uden at den blev forelagt kommunalbestyrelsen – ja, måske endda ulovlig jf. styrelsesloven – for naturligvis burde offentligheden have mulighed for at høre om sagens afslutning – og ikke mindst forløbet forud, ligesom vi burde have haft en drøftelse af, om det nye lån skulle være med fast eller variabel rente. Om beslutningen VAR ulovlig kunne ingen svare på under mødet – alene af den grund var det relevant, at jeg stillede spørgsmål herom.