Rockerne ud af Kirkegade

Politikere: – Vi vil have rockerne ud…(Publiceret: Hvidovre Avis 09. April 2013 – uddrag)

Men nogle tvivler dog på, at det kan lade sig gøre

Borgmester Helle Adelborg og hele den socialdemokratiske byrådsgruppe bad forleden forvaltningen om at undersøge, om der på nogen måde kan være lovhjemmel for at tvinge rockergruppen Bandidos ud af deres klubhus i Kirkegade.Initiativet sker efter to skyderier i Kirkegade indenfor kort tid.
Hvidovre Avis har spurgt de resterende partier i kommunalbestyrelsen om de støtter op om den socialdemokratiske gruppes forsøg på at ekspropriere ejendommen i Kirkegade eller på anden måde tvinge rockerne på gaden. Mens SF bakker op om Soc.s forslag – og Venstre også er enige om, at kommunen må bruge de midler man har – tvivler Venstres kommunalbestyrelsesmedlem Karl-Erik Høholt på, at A’s ønske om ekspropriering kan lade sig gøre.
– Det ville da være dejligt, hvis det var muligt medlovgrundlaget i orden, at fjerne Bandidos fra adressen. Men jeg tror ikke, at det er muligt via en ekspropriation, idet det forudsætter en anden og offentlig benyttelse af bygningerne/arealerne. Jeg betragter mere Soc.s udspil lidt populistisk.

Konservatives Steen Ørskov Larsen “deler helt og aldeles bekymringerne og frustrationerne over gruppens tilstedeværelse tæt på skole, kirke, moske og sagesløse naboer”.
– Det er nok naivt at tro, at vi kan udrydde rockergrupper og bander, men vi må gøre alle forsøg på at få dem væk fra steder, hvor almindelige borgere, herunder skolebørn, skal kunne færdes trygt og roligt. Hvis der ikke alleredeer taget initiativ til det, så må borgmesteren bede om et ekstraordinært møde med politiet, hvor situationen kan drøftes snarest muligt – herunder mulighederne for at fjerne gruppen fra lokalerne i Kirkegade, der dermed også er på linje med Socialdemokraterne i sagen om at forsøge at få rockerne væk fra Kirkegade.
– Vi kan og skal ikke acceptere, at kuglerne flyver omkring ørerne på byens borgere, og selv om politiet gør en stor indsats for at holde flokken og deres modstandere i kort snor, så må alle kunne se det uholdbare i at have klubben liggende i det ellers fredelige kvarter, siger Steen Ørskov Larsen, der i sit daglige virke selv er politimand.
De havde nok skudt tilbage
Selvom Socialdemokraternes Kenneth F. Christensen i den fælles udmelding forleden gerne ville understrege, at “det ikke er Bandidos, som skyder ud af huset, men at de er objekt for at blive skudt på”, så finder Steen Ørskov Larsen det “omvendt vigtigt at huske på, at man altså lige har fundet skydevåben ved den seneste aktion”.
– Havde man opdaget fjenden, så havde man formentlig skudt tilbage. Med andre ord: Bandidos hører ikke til i Kirkegade eller andre fredelige beboelsesområder, så vi skylder borgerne at gøre, hvad vi kan for at komme af med dem i bybilledet, siger Ørskov Larsen. Han mener, man bør undersøge om man med rockerloven i hånden kan forbyde udvalgte personer adgang til stedet.
– Men det er ingen let øvelse, det er jeg helt klar over. Så kære borgmester: Fat telefonen og kom i gang…
Steen Ørskov Larsen opfordrer – i forhold til socialdemokraternes udmelding om, at det er kommunens opgave at standse fødekæden til rockerne – til en rundtur på skolerne med en oplysningskampagne, hvor man kan vise billederaf “ældre, tidligere rockere, hvor overarmene er blevet slatne, tatoveringerne udtværede og potensen svigtende pga. for mange steroider”.
– Så kan de genoverveje, om det er vejen at gå – og hvor attraktivt det lige er!, siger han.

Protest mod telemast

100 borgere protesterede mod mast

400 underskrifter er samlet ind – politikerne blev væk

ark – Hvidovre Avis, april 2013.

Borgerne omkring Plejecenter Krogstenshave på Krogstens Allé samledes i sidste uge til et indkaldt borgermøde for at tale om den ansøgning, som en række mobiltelefonselskaber har sendt Hvidovre Kommune: Man vil gerne opsætte en mobilmast på 27 meter på Krogstens Allé.

400 borgere har skrevet under på en protest mod masten, og over 100 mennesker mødte op til mødet.
Borgergruppen, der stod bag arrangementet, havde også inviteret Teknisk Forvaltning og kommunalbestyrelsen, men kun Steen Ørskov Larsen (C) dukkede op.
– Det gik rigtig fint, bortset fra, at TDC, Teknisk forvaltning samt samtlige politikere – på nær konservative – glimrede ved deres fravær, fortæller Frank Nordgren fra borgergruppen.
At udvalgsformand for Teknik- og Miljøudvalget, Finn Gerdes, ikke kom til mødet ærgrer arrangørerne, som ellers forinden havde været i personlig kontakt med udvalgsformanden, der også udtalte sig til Hvidovre Avis om sagen i sidste uges avis.
– Vi er nu oppe på over 400 underskrifter, som er afleveret til Teknisk Forvaltning. Samtidig er der sendt vores svar på nabohøringen fra vores advokat, fortæller Frank Nordgren.