Ishockey-sponsorat

Konservative i Hvidovre havde en ganske anden mening om kommunens tildeling af et sponsorat til Hvidovre Fighters – byens flagskib i ishockey. Faktisk stillede Steen Ørskov indledningsvis spørgsmålstegn ved lovligheden til den støtte, man ønskede at give….Hvorfor ?

På et tidspunkt opstod der et helt naturligt ønske hos Hvidovre Fighters om, at de gerne ville op og konkurrere på højeste niveau i Metal-ligaen. De gør et stort stykke arbejde, men må konstatere, at det er dyrt at lege med – de mangler kommunal hjælp – og de beder kommunen om at støtte med 1,5 mio kroner årligt…udover at få stillet faciliteterne til rådighed på isstadion og få reklamepenge ind…Samlet en regning for kommunen på 2,36 mio kr årligt. Man henvender sig til borgmesteren, som slet ikke kan skjule sin store begejstring, og hun indkalder kommunalbestyrelsen til et temamøde, så alle kan høre om herlighederne. Det VAR et spændende projekt, som man bestemt kun kan ønske, at de får held med at gøre til virkelighed.

Efter politiske kontakter og en tur i kultur- og fritidsudvalget, hvor man signalerede en positiv indstilling, og hvor man anbefaler, at “kommunen går i seriøse forhandlinger med klubben om støtte til deltagelse i ligaen og at finansiere udgiften af kommunekassen”. Sagen gik så til økonomiudvalget efter et forhastet forløb, som skyldes, at henvendelse kom “5 min i tolv” – efter at sagen har været vurderet på et ganske overfladisk grundlag og et papir fra klubben, som end ikke kan kaldes et budget for projektet – nærmere et løseligt og usikkert overslag. Var det sket i enhver anden sammenhæng, ville forløbet og sagsfremstillingen været blevet høvlet ned af diverse politikere !

Lad mig slå fast, at Konservative overordnet set og som udgangspunkt har den holdning, at Hvidovre kommune bør satse på at skabe de bedst mulige faciliteter for vores foreninger/klubber. Derimod har vi generelt en kritisk holdning overfor at give kommunale sponsorater. Når vi leverer gode faciliteter, så må det være op til klubberne at få det til at køre bedst muligt mht. drift efterfølgende.

Vi tager det også alvorligt, når vi indgår et budgetforlig. Der kan altid komme uforudsete opgaver og udgifter, men der bør være enighed blandt forligspartierne, hvis man skal ændre på budgettet efterfølgende….Det blæste vore forligspartnere så på her !

Det er vigtigt for mig at slå fast, at det her intet har med ishockeyklubben at gøre.

Men hvorfor skulle der – måske – være tvivl om lovligheden ? Det hedder sig i kommunalfuldmagten, at et sponsorat skal modsvares af, at modtageren af pengene leverer noget, som har en tilsvarende værdi for kommunen. Fx branding af Hvidovre, reklame via kommunens logo på stadion, på bluser, i programmer, fribilletter til børn og/eller pensionister og måske embedsfolk og politikere !!! Det kan man så danne sig sin egen mening om… Det må IKKE være maskerede økonomiske tilskud.

Der, hvor filmen knækkede for mig, var, når man som politiker i et forløb med temamøde, politiske snakke, udvalgsbehandling af sagen osv….sidder med en oplevelse af, at resultatet stort set er besluttet på forhånd. At man bliver usikker på, at vurderingen af kommunens værdi af modydelsen ikke “pustes op”, så man kan imødekomme en klubs behov. Man har arbejdet med en løsning og et beløb til klubben fra dag 1….før man overhovedet har fået professionelle til at vurdere, om man kan gøre det lovligt.

Vi kan have en lang debat om, hvor meget sponsorstøtte er værd for en kommune, men netop i april 2017 var der en artikel i Berlingske Tidende, hvor ny forskning konkluderede, at der ikke var grundlag for dét, som politikere ofte fremhæver i den slags sager….nemlig at sige, at det kan betale sig rent økonomisk for en kommune at give penge til et professionelt hold. En forsker undrede sig også i artiklen over, at man med den ene hånd besluttede gode sponsorater fra kommunen, mens man med den anden hånd sparede på fx skoler, ældre, velfærd osv. Og det må man sige, at han har en pointe i. Kort efter, at Hvidovre kommune besluttede at give en god sum penge til ishockeyklubben, fandt man frem til, hvordan man kunne spare ca. ½ mio kroner til driften af byens kommunale motionscenter, som der i måneder havde været en meget hård debat om….med mange borgerprotester. Man havde ikke råd til at fortsætte driften af stedet på samme måde, som man havde gjort hidtil.

Vi forstår grundlæggende heller ikke, hvorfor politikere skal opkræve skatter hos folk, og så efterfølgende bestemme, at man har råd til at sidde og lege julemand og dele “andre folks penge ud som gave”……bl.a. med ordninger om, at en række borgere kan komme gratis ind til ishockey i vinteren 2017-18…Hvorfor skal kommunen betale det ? Hvorfor ikke fodbold i Avedøre, floorball eller alt muligt andet ?

Men sponsoratet er givet – uden Konservativ opbakning – og vi har blot tilbage at ønske ishockeyklubben tillykke og held og lykke med projektet.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *