Styrkelse af politiet og større respekt for myndigheder

Indlæg i Hvidovre Avis

Af STEEN ØRSKOV LARSEN:

Der er vist ikke mange, som kan være uenige i, at der er udtalt behov for at styrke politiet og få større respekt for myndigheder sat i højsædet. Landets politi er tvunget i knæ, og alt for mange myndighedspersoner oplever, at der mangler respekt for dem, når de optræder i deres daglige arbejde. Dette er skud mod politifolk i flere tilfælde også et tydeligt og yderst ubehageligt bevis for.

I regeringsgrundlaget for vores nye VLAK-regering, har Det Konservative Folkeparti sikret flere retspolitiske punkter om at styrke politiet, indføre hårdere straffe for særligt personfarlig kriminalitet og ikke mindst skabe grundlag for mere respekt for myndighederne.

God konservativ politik

De forringede arbejdsforhold har vi også kunne mærke i vores lokalsamfund. Manglende mandskab og mangelfuld opfølgning på for mange sager og sagsområder har indflydelse på borgernes tillid til politi og myndigheder. Det giver et billede af, at politiet burde kunne gøre mere – og at lovens lange arm er blevet lidt for kort og måske ikke er helt ”up-to-date”. Det hører jeg selv, når jeg møder borgere rundt om i byen, og udover at være ærgerligt for borgerne, som med rette forventer handling, når de oplever kriminalitet, så efterlader det også et korps af medarbejdere, som er frustrerede over ikke at kunne levere den service, som vi ønsker og VED, vi kan.

Men dansk politi ER faktisk på rigtig mange områder ganske godt med. Der er mange gode efterforskningsmuligheder, mange dygtige og ikke mindst engagerede medarbejdere – men de har svært ved at få enderne til at nå hinanden. Derfor er det glædeligt, at regeringen nu ønsker at styrke dansk politi. Vi ser frem til at få en politistyrke, som kan virke som det service-organ, som politiet jo er for borgerne, som igen kan stå stærkere og skabe trygge rammer for danskerne – men også for de mange myndighedspersoner, som hver dag møder op på arbejde, og må stå op imod lidt af hvert. Hos politiet kræver det flere betjente til almindeligt politiarbejde, og det er dét, som den nye konservative justitsminister Søren Pape Poulsen vil stå vagt om.

Jeg har tiltro til, at justitsministeren vil give myndighederne ny luft under vingerne – med mere end blot ”6-mdr.s-betjente” til udvalgte opgaver, som selvfølgelig kan løsrive nogle ressourcer til vigtige opgaver, men som jeg generelt er noget skeptisk overfor. Nødvendigheden af dét tiltag er nok det bedste eksempel på, hvor trængt politiet er netop nu. Regeringsgrundlaget giver håb om fremgang og flugter fint med Det Konservative Folkepartis vision om ”En styrket og respektindgydende retspolitik”. Kampen mod terror, mod rocker-/bandemiljøet, skydevåben på gaderne og mod menneskehandel og seksuelle overgreb – ikke mindst mod børn – vil fortsætte og med øget fokus. Endelig vil man se på balancen mellem straffe, hvor der kan være behov for at justere straffene med menneskelige omkostninger kontra økonomiske omkostninger. Også det virker fornuftigt, for det virker stødende, hvis man kan slå folk til plukfisk og få 4 års fængsel, mens det koster 6 år at begå kriminalitet, som alene handler om penge.

Velkommen til, hr. justitsminister – og god arbejdslyst.

Venlig hilsen

Steen Ørskov –

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *