Kommunalvalget 2017 – Hvidovre har brug for Konservative – og Konservative brug for erfaring

Steen Ørskov og Konservative arbejder for, at der bliver bedre sammenhæng i tingene Hvidovre. Vi mener, at Hvidovre skal gøres til en mere attraktiv by at slå sig ned i – både som borger og som virksomhed – fordi det kan medvirke til at sikre et bedre økonomisk fundament for kommunen. Gode skatteborgere og virksomheder bidrager økonomisk til, at “butikken” kører rundt, hvilket igen er betingelsen for, at vi også kan tage ordentlig hånd om de mindre ressourcestærke borgere, som har behov for hjælp. Byens meget høje skatter, som hører til landets absolut højeste, lokker absolut ikke nogen hertil. Derfor arbejder jeg for, at skatten i Hvidovre skal ned på et niveau, som er rimeligt i forhold til andre kommuner omkring os. I første omgang peger Konservative på grundskyldspromillen, da børnefamilier, pensionister og andre sagesløse borgere lever med markant højere ejendomsskatter med en grundskyldspromille på 29,7, som flertallet de røde partier i årenes løb har valgt at “pelse” borgerne i Hvidovre med.

Virksomheder – både dem vi har, og dem vi håber kommer – skal opleve gode forhold i Hvidovre. Det giver nye jobs, lærlinge-/praktikpladser….også lokalt – til gavn for nærområdet. Derfor er gode forhold ikke et spørgsmål om at lefle for erhvervslivet – det er elementær viden, at nogle af de nye arbejdspladser, som etableres, faktisk går til folk, som bor i nærområdet. Det vil sige, at færre skal forsørges af det offentlige – udover den klare gevinst, at de får en indholdsrig hverdag, hvor de oplever at være til gavn, borgere vil bidrage med skat, og det vil virksomheder også gøre.

Konservative drømmer ikke om at opleve stor befolkningsvækst. Vi ser gerne lidt flere borgere – det hverken kan eller skal undgås – men dels er der ikke mange steder, hvor man kan bygge nyt, dels synes vi, at Hvidovre fortsat skal være et sted, hvor der er luft og let adgang til det grønne og til vandet. Der skal også tages hensyn til de borgere, som allerede er her.

DET KAN GØRES BEDRE – DET SKAL GØRES BEDRE

Jeg mener, at kommunen kan trimmes og drives billigere.

I 2007 viste nøgletal, at Hvidovre lå 12,7 % højere i udgifter til administration end landsgennemsnittet. Tal har efterfølgende vist, at vi fra 2007-2011 øgede administrationsudgifterne med 24,1 %….hvor “snittet” i hovedstadsregionen var på blot 5,1 %. Derfor mener jeg, at Hvidovre – uden behov for fyringsrunde, men med udgangspunkt i naturlig afgang – kan nedbringe antallet af de næsten 4000 kommunalt ansatte. Klarede vi os med bare 50 færre, ville det svare til en besparelse på ca. 20 mio kroner årligt. Der blev i budgettet for 2017 sparet 6 mio kroner på administration – ikke mindst takket være Konservatives indflydelse i budgetforliget – men det er jo faktisk ikke særligt makabert, når man ser på potentialet i øvrigt.

Jeg mener også, at mere udlicitering er en del af vejen frem. Analyser – også fra den tidligere røde regering – viser, at der er stort besparelsespotentiale ved at overlade flere opgaver til private firmaet, og da Hvidovre i dén grad hænger i den tunge ende mht. udbud af opgaver, så er vor by et af de steder, som kan effektivisere meget. Hvis man ville udnytte blot halvdelen af potentialet, kunne man spare over 20 mio kroner årligt. Seneste tal har vist, at Hvidovre på det tekniske område – dvs. vejvedligeholdelse, grønne områder osv – er landets absolut dårligst placerede kommune, når det kommer til konkurrenceudsættelse. Vi ligger på sølle ca. 14 % – mens Frederikssund er over 92 %. Det er ganske enkelt en falliterklæring på et området, som ikke handler om “varme hænder”. Men det generer ikke socialdemokraterne i Hvidovre – og endda heller ikke vores embedsværk – som har valgt at ignorere de åbenlyse anbefalinger.

Jeg ønsker ikke at udlicitere for enhver pris, men vi skal udnytte det, hvis vi kan få samme vare til billigere pris – ELLER en bedre vare til samme pris. Ellers er der ingen grund til udlicitering.

Erhvervspolitik er et område, hvor jeg ønsker forbedringer. Hvidovre er i flere undersøgelser udpeget som en af landets dårligste til at håndtere erhvervslivet. Alligevel foretager man kun småændringer, som alt for ofte har været ord mere end handling.

Jeg har på Konservatives vegne foreslået, at vi udnytter synergieffekten ved at sammenlægge erhversområdet med arbejdsmarkedsudvalgets område, som tager sig af uddannelses- og jobmæssige opgaver….eller at det får en mere fremtrædende rolle under økonomiudvalget. Jeg synes ikke, at der er tilstrækkeligt fokus på forbedringer nu, hvor erhvervspolitik er en “lille sidebeskæftigelse” for økonomiudvalget.

Erhvervslivet skal opleve, at indstillingen fra kommunen er, at ” Vi ønsker at hjælpe jer – og samarbejde om at fjerne evt. forhindringer”.

PÅ VEJ MOD EN BEDRE FOLKESKOLE.

Folketinget har vedtaget en skolereform, som – mod Konservative’s ønsker – vil betyde længere skoledage for børnene og tvungne lektiecafé’er. I Hvidovre er det tidligere besluttet at lukke 2 skoler, og faktisk tog vi med opstarten på i alt 11 forskellige tiltag for kvalitetsløft i skolerne hul på nogle af de ting, som nu forventes af kommunerne.

Vi har også set positive, målbare resultater af vores initiativ. Børnenes læsefærdigheder er forbedret klart.

Skolelukninger er aldrig populære – men de var nødvendige, hvis man skulle sikre både økonomien og fagligheden i skolevæsenet. Jeg tager gerne medansvar for beslutningen, som vi gennemførte sammen med S, V og DF, og jeg har tiltro til, at ændringen lidt efter lidt vil vise mere fremgang for det samlede skolevæsen i kommunen.

Andre var imod beslutningen – og argumenterede med ord som “dårlig proces og manglende dialog”. Der har været en lang og god proces – som selvfølgelig gjorde ondt på nogle, da det er meget følelsesladet at lukke skoler. Men sandheden er, at vi allerede i 2009 havde en række åbne dialogmøder, hvor mange faktisk bad politikerne tage ansvar og lukke 2-3 skoler….Der var masser af dialog og grundigt forarbejde, så vi synes, at det ligner populisme, hvis man taler om “en uigennemtænkt afgørelse i sene nattetimer”.

Jeg ønsker fortsat at udvikle og forbedre vore skoler mhp at hæve det faglige niveau og løbende at forbedre lokalerne. Børns skolegang er afgørende for resten af livet ! Jeg ser det som en naturlig forudsætning, at der sker kompetenceudvikling af de personer, som skal stå for undervisningen.

STYR PÅ ØKONOMIEN.

Ikke alle udgifter kan forudses – det kender vi nok alle. I kommunen sker der også uforudsigelige ting, men hvor andre vælger at bevilge penge via tillægsbevillinger, som der ikke er budgetteret med, så ønsker Steen Ørskov og Konservative, at budgetter skal holdes. Derfor må den slags udgifter udlignes med besparelser på andre områder….

Konservative ønsker heller ikke, at kommunen skal løbe nogen risiko – stor eller lille – med borgernes skattekroner. Vi har derfor holdt hårdt på,  at skal man spekulere – så kan man gøre det selv. Hos Konservative har vi den grundholdning, at hvis man skal “lege med penge”, så skal man ikke gøre det borgernes penge. Uanset om økonomer og andre mener, at det er en god forretning. Det var som bekendt også engang “smart” at låne i schweizerfranc – et cirkus, som Konservative arbejdede målrettet for at standse.

REGIONSVALG – REG. HOVEDSTADEN.

Dette er blot et udpluk af vore ønsker og vore holdninger. Vi er altid klar til at uddybe fore synspunkter, så har du et spørgsmål – så kom frit frem. Mød op på valgdagen den 21. november og stem personligt på Konservatives borgmesterkandidat – STEEN ØRSKOV. Du kan også stemme på Steen Ørskov til regionsrådet, idet jeg står som nr. 16 på listen for Det Konservative Folkeparti.

Jeg vil bl.a. arbejde for at undgå “fiktive behandlingsgarantier”. Det er ikke rimeligt, at man først henvises til et hospital – med ca. 2 ugers overskridelse af den lovede frist – og at man så her undersøges kort og henvises til et andet hospital i regionen med endnu en (for lang) venteperiode, før man kan blive undersøgt. Det ender med en behandlingstid på over 3 mdr……hvor garantien lovede 4 uger. Det er ikke godt nok – og det koster dyrt, at folk i værste fald må sygemelde sig og gå inaktive rundt med smerter og begrænsninger.

Jeg er naturligvis også indstillet på at abejde for styrkelse af kræftbehandlingen og sikring af, at 1813-ordningen forbedres. Opstarten var en katastrofe……og fortsættelsen er jævnt utilfredsstillende – ligesom fx ventetiden på regionens akutmodtagelse/skadestue, hvor folk sidder og visner i stolene i både 5-6 og 7 timer, uden at de fornemmer, at der foregår ret meget på afdelingen.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *