Op mod 6 mio kroner i underskud på Avedøre Skole.

Bragt i Hvidovre Avis 7-11-17

“Lokalpolitiker undrer sig over, at kommunens forvaltning ikke har fulgt op på underskuddet tidligere, når der allerede for et år siden var meldinger om det”

Konservativ lokalpolitiker, Steen Ørskov, undrer sig over, hvorfor kommunens forvaltning på området ikke har forhindret, at Avedøre Skoles budgetunderskud har udviklet sig til i omegnen af 6 millioner kroner.

– Hvorfor har man ikke tilpasset skolens udgifter i tide? Hvilke tiltag iværksatte skolen/forvaltningen for at rette op på situationen?, lyder det blandt andet i en kritisk udtalelse fra Steen Ørskov (C).

Men Hvidovre Kommunes forvaltning fastholder, at Avedøre Skole gik ud af 2016 med et merforbrug, der lå under under rammen af de 5 %, som er tilladt for en kontrakstyret institution i Hvidovre Kommune.

De budgetansvarlige ledere har lov til at overskride budgettet med op til 5 % (plus og minus) i et budgetår. Avedøre Skole har gjort tiltag for at reducere i udgifterne. Disse tiltag har med faldende elevtal vist sig ikke at være tilstrækkelige, og derfor er der nu brug for en yderligere reduktion i udgifterne, lyder det fra Hvidovre Kommune i deres svar på kritikken.

Overskrider rammen

Kommunen anerkender dog, at et underskud på 6 millioner kroner vil komme til at overskride 5 %-rammen.

– Det forventes, at skolen vil overskride denne grænse ved udgangen af 2017. Omfanget af merforbruget har først kunnet konstateres ved budgetopfølgninger medio 2017. Administrationen (Center for Skole og Uddannelse samt Center for Økonomi og Analyse) tog allerede i 2016 situationen meget alvorligt og gik i meget tæt dialog med Avedøre Skole. Avedøre Skole udarbejdede en plan for afvikling af merforbruget, lyder det fra kommunens administration.

Ved budgetopfølgninger i foråret 2017 så det imidlertid ud til, at planen var mindre effektiv, end skolen havde forventet, og det førte til, at kommunens administration stillede tydelige krav til Avedøre Skole om, at merforbruget skulle reduceres i 2017, og der var en tæt dialog med Avedøre Skole om, hvordan dette kunne ske.

– Avedøre Skole besluttede sig derfor for i april 2017 til at reducere i medarbejderstaben og at gennemføre en række øvrige besparelsestiltag på driften. Ved budgetopfølgninger i september i år kunne det ses, at disse tiltag ikke var tilstrækkelige. Avedøre Skole udarbejder derfor – tæt støttet af kommunens administration – en plan for yderligere reduktioner, som skal sikre, at økonomien på Avedøre Skole genoprettes, så der fremadrettet er balance mellem budget og udgifter, skriver Hvidovre Kommune i et svar til Hvidovre Avis.

For Steen Ørskov ændrer det dog ikke på, at underskuddet er uacceptabelt.

– Det er mere end 1 år siden, at jeg i forbindelse med behandling af en sag om inklusion og økonomi havde et møde med forvaltningen, fordi jeg “havde hørt ude i byen”, at netop Avedøre Skole ikke brugte tildelte inklusionsmidler på den opgave, som de var tiltænkt – og at man faktisk brugte (i hvert fald nogle) penge på at lappe huller i økonomien. Jeg har derfor haft en forventning om, at man havde fokus på, om der var hold i disse oplysninger. Så meget desto mere er jeg forundret over, at vi nu har denne problematiske situation, som desværre risikerer at komme til at påvirke skolen i flere år. Desværre kan jeg ikke sige, at jeg er overrasket – set i lyset af de informationer, som jeg allerede for 1 år siden videregav til forvaltningen, som således ikke kan sige, at man intet vidste allerede i 2016. De nærmeste uger må vise, hvordan det kunne gå så galt. Måske ligger ansvaret ikke udelukkende på skolen, sådan som det antydes i avisen i sidste uge, skriver Steen Ørskov i sin kritik.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *