Min udmelding i Hvidovre Avis som ny formand for Teknik-/Miljøudvalget

“Vigtigt med politisk mod til at træffe fremtidssikrede beslutninger”….

“Den nye udvalgsformand satser også i højere grad på politiske dagsordner – og ikke kun på at behandle sager fra embedsværket. Med en ny valgperiode på fire år forude ser jeg frem til den udfordring, det bliver at være formand for det nye Teknik- og Miljøudvalg”.

Således siger Steen Ørskov, der har noteret sig at seks af kommunalbestyrelsens syv partier/lister er repræsenteret i udvalget:

“Og det kan selvfølgelig på den ene side betyde mange, forskellige meninger om de enkelte sager, vi skal håndtere. Men jeg vælger nu at fokusere på, at det også giver en god mulighed for at få næsten alle tænkelige vinkler og synspunkter på bordet allerede i fagudvalgsbehandlingen. Det burde også kunne medvirke til, at sagerne så er gennemdrøftede, når vi kommer til den afsluttende behandling af sagerne i byrådssalen – og i bedste fald medvirke til, at flere sager ikke ender i de slagsmål, som vi alt for ofte har været vidne til”.

Fælles løsninger

“Selvfølgelig kan vi ikke være enige om alt, det er jo derfor, at vi er medlem af forskellige partier og lister. Men det er mit mål, at vi får et velfungerende udvalg, som vil have vilje og evne til at samarbejde på en konstruktiv måde – og gerne nå fælles løsninger, som vi – eller et klart flertal – kan enes om.

Jeg håber også, at udvalgets medlemmer vil være så aktive og opfindsomme, at perioden vil vise, at der i højere grad sættes dagsordener, som er igangsat fra politisk hold – og gerne som udslag af lydhørhed og samarbejde med borgere og interessegrupper i byen, så udvalgets arbejde også kommer til at afspejle, hvad der rører sig blandt byens borgere – og hvilke ting, som optager indbyggerne i Hvidovre.

Ind imellem har jeg følt, at politikerne i for høj grad bare er sagsbehandlere for de ting, som forvaltning og embedsværk lægger frem på bordet. Der ser jeg gerne en større balance – selv om der naturligvis er mange sager, som må komme fra dén kant, fordi de eksempelvis udspringer af lovgivning, som kræver behandling af en række emner”.

Klima- og miljøambitioner

“I valgkampen slog jeg til lyd for, at vi skulle hæve ambitionerne på klima-/miljøområdet. Det tænker jeg i bred forstand. Vi lægger allerede ud i januar med at skulle forholde os til “sortering og genanvendelse af madaffald”, som ikke alle bryder ud i jubel ved tanken om. Men det er vejen frem, og af hensyn til miljøet og vore egne børn og børnebørn, så giver det jo også god mening. At det så er mere bøvlet – og endda kommer til at koste den enkelte flere penge – det kan vi ikke gøre meget ved. Vi har ikke råd til at være ligeglade med miljøet.

Men det gælder også i forhold til de mange byggeprojekter, som kommer de kommende år – også Bymidten. Jeg håber, at vi både har råd og mod til at træffe nogle valg, som er fremtidssikrede, så vi både får noget byggeri, som er interessant at se på og opholde sig i, og hvor der igen er taget hensyn til klima- og miljøforhold, som er på forkant med de krav, som stilles til den slags i 2018 og en del år fremad”.

Så det er med en vis portion optimisme, at jeg trækker i arbejdstøjet og byder 2018 velkommen, slutter Steen Ørskov.

oas@hvidovreavis.dk

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *