Om Steen Ø

Steen Ørskov Larsen, født 1959 i Kbh., bosiddende i Hvidovre siden 1964 – det meste af tiden i Avedøre-området.

Gift med Gitte – vi har to døtre fra hhv. 1992 og 1987, 2 børnebørn på 4 og 1 år.

Stilling: Fagkoordinator/efterforskning i Kbh.s Vestegns Politikreds.
Tidligere ca. 19 års tjeneste i Hvidovre politikreds – dels 8 år i ordenspolitiet og ca. 11 år ved kriminalpolitiet (som nu er afskaffet).
Har forrettet assistancetjeneste i Grønland og har været udsendt for politiet til FN-tjeneste i hhv. Bosnien og Kosovo i 2 x 9 mdr. Har desuden undervist politifolk fra Afrika i “missionsarbejde” på flere kurser i Kenya, Sierra Leone, Ghana, Burkana Faso, Rwanda og Ethiopien.

Oprindelig automekaniker af uddannelse.
Værnepligten aftjent hos Den kgl. Livgarde.

Fritidsinteresser:
Har i en årrække været aktiv med hundesport –  siden 1984 haft blodhunde – 4 stk ialt – og har med glæde dyrket dét at arbejde med en sporhund.
Med hundene er det blevet til 9 “sjællandsmesterskaber” og 3 “danmarksmesterskaber” samt 1 titel som “Dansk Sporings Champion”.

Derudover kan jeg lide at dyrke motionsløb.

Politisk:

Jeg har været med i Konservative i Hvidovre siden 1996. Jeg synes, at specielt partiets rets- og forsvarspolitik lever op til mine idealer, men ikke mindst hylder jeg Det Konservative Folkeparti’s grundtanker om, at samfundet skal hjælpe alle dem, som uforvarende kommer i vanskeligheder. Alle kan komme i akutte vanskeligheder. Til gengæld skal de, som kan klare sig selv, gøre det. Det er ikke samfundets opgave at holde hånden under folk, som ikke har brug for det. Desuden skal vi skabe gode forhold for den private sektor, som alt andet lige skal sørge for hovedparten af den indtjening, som alle andre drager fordel af. Succes i den private sektor smitter positivt af i form af arbejds-/praktik- og lærepladser – ofte også lokalt – og plads til velfærd, så vi kan tage hånd om de mindst ressourcestærke medborgere. Jeg vil derudover være med til at sikre, at vi mindst overlader et land, en by og et samfund tll vore børn og børnebørn, som er mindst ligeså godt, som det vi selv overtog. Det betyder, at miljø- og klimaudfordringer skal tages meget alvorligt. En absolut mærkesag har altid været folkeskoleområdet. Børns tid i skolen er vel isoleret set den vigtigste periode i hele deres liv. Det er dér, at grundlaget for resten af ens liv skabes. Dér man dannes som person og skaber mange (ofte livsvarige) relationer til andre, og dét som afgør, i hvilket omfang man tilegner sig viden mhp. at få en uddannelse, som giver mulighed for at skabe det bedst mulige liv for den enkelte.