Tillidsposter

Kommunalbestyrelsesmedlem siden 1-1-2006….

2. viceborgmester 2018-2021

Medlem af Økonomiudvalget 2014-2017 og 2018-2021.

Medlem af Teknik- og miljøudvalget 2014-2017 og 2018-2021. Fra 1-1-2018 formand for udvalget.

Medlem af Handicaprådet 2014-2017

Medlem af Cirkusmuseets bestyrelse 2014-2017 og 2018-2021

Medlem af Skoleudvalget 2006-2009 og 2010-2014

Medlem af Ejendoms- og Arealudvalget 2006-2009 og 2010-2014

Medlem af Børn- og Ungeudvalget 2010-2011

Medlem af bestyrelsen i Amagerforbrænding I/S 2006-2017, herunder næstformand i bestyrelsen 2010-2021 (og dertil en periode i 2013 som fungerende bestyrelsesformand i selskabet, som nu hedder ARC – Amager Ressource Center).

Medlem af Bygningsforbedringsudvalget 2006-2009 og 2010-2014

Formand for skolevalgbestyrelsen, Avedøre Skole 2006-2009, 2010-2013 og 2014-2017

Medlem af Grundejerforeningen Avedørelejren 2018-2021

Medlem af Det Grønne Råd 2018-2021.

Kommunens repræsentant i HMN Naturgas’ repræsentantskaber 2014-2017 og      2018 – ?.

Kommunens repræsentant i Movia’s repræsentantskaber 2014-2017.

Medlem af bevillingsnævnet 2010-2017 og 2018-2021.

Medlem af Taxinævnet 2010-2017 og 2018

****************************

Suppleant til Huslejenævnet 2006-2017 og 2018-2021

_ _ _

Tidligere…bl.a.:

Bestyrelsesmedlem i Vestegnens Brandvæsen

Medlem af Teater Vestvoldens bestyrelse 2002-2003

Medlem af Hvidovre Kulturråd 2002-2006

Næstformand og bladredaktør for Dansk Blodhundeklub